NTE foreslår å skape ett felles trøndersk fornybarkonsern

NTEs konsernsjef Christian Stav har en visjon om å skape ett felles trøndersk fornybarkonsern for å møte konkurransen fra multinasjonale selskaper som Tesla, Google og Apple.

Drømmer: NTEs konsernsjef Christian Stav legger frem sine visjoner på Trøndelagsmøtet. Her sammen med kommunikasjonssjef Inge Bartnes. 

- Et felles selskap, vil bedre enn vi greier hver for oss, skape verdier for eierne, de trønderske kommunene, tilby fremtidens energiprodukter til kundene og ha muskler til å utvikle Trøndelag, understreker Stav.