Tilsynsrapport fra fylkesmannen:

Eldre føler seg utrygge i sykehjem

Beboere i sykehjem i Trondheim føler utrygghet fordi personalet har for lite tid til å være sammen med dem.

Ansatte har for liten tid i hverdagen til å gi eldre i sykehjem trygghet, viser en rapport fra fylkesmannen.  Foto: Arkivfoto: Rune Petter Ness

Det mener fylkesmannen som har gjennomført tilsyn med Søbstad helsehus og Valentinlyst helse- og velferdssenter.