Langt skritt nærmere Ocean Space Centre

En fersk utredning konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge det nye marintekniske senteret på Tyholt.

Havbassenget skal oppgraderes. Ellers er planene nye bygninger på Tyholt med sjøgangsbasseng, dypvannsbasseng, student og forskningslaboratorier og nye undervisningesrom. 

- Regjeringen prioriterer Ocean Space Centre, som skal være et internasjonalt ledende kunnskapssenter for havromsteknologi. Det er viktig at norske havindustrier bevarer sin sterke posisjon også i fremtiden, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.