Tilbakeviser kritikken fra Båtforeningen

Grilstad Marina vil omregulere fra næring til bolig. I løpet av seks år er det ikke kommet en eneste henvendelse om leie av areal på Grilstad Marina til vedlikehold av småbåter på land.

Uøkonomisk: Daglig leder ved Grilstad Marina, Liv Malvik, mener det ikke er økonomisk grunnlag for å drive maritim virksomhet på land. Dessuten finnes det flere virksomheter i trondheimsområdet som tilbyr vedlikehold og service. 

- Trondheim Båtforening har allerede fått en tillatelse til vinterlagring oppe på pirene, uten at vi kan se at det foregår noen slik lagring, sier daglig leder ved Grilstad Marina, Liv Malvik.