Kunnskapsdepartementet måler skolene:

- Målinger øker presset på elevene

- Sammenligninger mellom skoler og rangering øker prestasjonspresset og signaliserer at det er viktig å være best, sier leder av Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Hans Lieng.

- Skoleforskning viser at både elevene og foreldre opplever en prestasjonsorientert skole. Dette bidrar til ytterligere for unge, hevder Hans Lieng, eder av Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. 

Hvem er gode på å lære bort?