Vil kutte tilbud ved Østmarka

– Dette rammer de sykeste av de syke, sier avdelingsleder Pål Sandvik.

Bekymret: - Det er ingen ting i dette forslaget som bedrer behandlingstilbudet til de mest syke, sier Pål Sandvik, avdelingsleder ved Østmarka psykiatriske sykehus.  Foto: Kim Nygård

Det er divisjonssjef for psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital, Liv Sjøvold, som nå foreslår å legge ned spesialpost 3 på Østmarka, og flytte halvparten av de 16 sengene ved den lukkede avdelingen over til Nidaros distriktspsykiatriske senter.