Vil kutte tilbud ved Østmarka

– Dette rammer de sykeste av de syke, sier avdelingsleder Pål Sandvik.

Bekymret: - Det er ingen ting i dette forslaget som bedrer behandlingstilbudet til de mest syke, sier Pål Sandvik, avdelingsleder ved Østmarka psykiatriske sykehus. 

Det er divisjonssjef for psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital, Liv Sjøvold, som nå foreslår å legge ned spesialpost 3 på Østmarka, og flytte halvparten av de 16 sengene ved den lukkede avdelingen over til Nidaros distriktspsykiatriske senter.