- Barnet er særlig sårbart når det blir mobbet av en voksen

7772 barn i Norge opplyser at de har opplevd å bli mobbet av en voksen på skolen. Når voksne mobber barn er barnet i en særlig sårbar posisjon.

Hvem skal eleven gå til for å få hjelp? Læreren er ikke et alternativ, sier Tove Flack, universitetslektor ved Læringssenteret i Stavanger.  

Det finnes lite forskning på lærermobbing, men det skjer.