Rene kinderegget fra klimaforskerne

I løpet av én måned hadde klimaforskerne på NTNU tre artikler på trykk i tre ulike temautgaver av prestisjetidsskriftet Nature.

Anders Hammer Strømman har god grunn til å smile etter trippelpublisering i magasinet Nature. 

En høyst uoffisiell NTNU-rekord i publisering.