- Skolelederne må ta tak

Barneskolene i Nord-Trøndelag gjør det dårligere enn landsgjennomsnittet. Skolene i Inderøy er blant de dårligste.

Nord-Trøndelag sliter i skolekvalitetsundersøkelsen. 

De tre skolene i Inderøy som er med i Kunnskapsdepartementets kartlegging av skolekvalitet, ligger alle under gjennomsnittet på målingene for 1. – 4. klasse.