Kirkemøtet i Trondheim

Stor glede etter vedtaket om at likekjønnede kan gifte seg i Den norske kirke

Kirkemøtets historiske vedtak mandag om en ny vigselsliturgi som også kan brukes av likekjønnede, utløste applaus, brede smil, tårer, og klemmer blant delegatene. Hensynet til mindretallet dominerte debatten før avstemningen.

Seiersklem. Delegaten Anne Jorid Gjertsen, Sør-Hålogaland ga Nidaros-representant og transkjønnede Alex Ramstad Døsvik (med ryggen til) en varm gratulasjonsklem etter at Kirkemøtet med stort flertall vedtok å ønske likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Kirken. 

Kirkemøtet i Trondheim ønsker i vedtaket «likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke». I vedtaket uttrykker flertallet «glede over at ekteskapet endelig blir tilgjengelig for alle par som ønsker å gifte seg i Den norske kirke.»