AtB vil redusere antall trikkeavganger:

Nekter å kutte i trikketilbudet

AtB har foreslått en rekke kutt i antall avganger med Gråkallbanen. Det vil ikke politikerne og trikkeselskapet finne seg i.

AtB vil kutte kraftig i antall avganger på Gråkallbanen. Slik blir det politisk bråk av. 

Nok en gang skaper trikken politisk bråk i Trondheim. Det har lenge pågått forhandlinger mellom AtB og Boreal Transport Bane (BTB) om hvor ofte trikken mellom Lian og Midtbyen skal gå. AtB og BTB er rykende uenige om frekvensen på avgangene. Nå griper politikerne i Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag inn i saken.