Refser skoleavgjørelse

Skolenes landsforbund reagerer sterkt på at Kunnskapsdepartementet sier ja til privatskole på Ranheim.

Overkjøring: Første nestleder i Skolenes landsforbund, Terje Moen, mener Kunnskapsdepartementet overkjører lokaldemokratiet når de tillater privatskole på Ranheim.