Tråante 2017

Samefortellinger «på byen»

En byvandring gjennom samisk i historie i Tråante (Trondheim) gir svar på alt fra hvorfor byen har den største grupperingen av døve samer, til bakgrunnen for brenningen av Finn-Kirsten.

Også samiske barn ble sendt til internatskolen for døve i Trondheim. Mange av dem bor igjen. Det er en av grunnene til at mange av forestillingene og foredragene i festuka døvetolkes. (Omviser Daniel Johansen formulerer seg verbalt.)  Foto: MORTEN ANTONSEN

- Der oppe ble den siste heksebrenningen i Trondheim utført, sier Daniel Johansen og peker opp mot Steinberget.