Ikke fornøyd med svar fra Sandberg

- Hva vil fiskeriministeren gjøre for å sikre yrkesfiskernes tilgang til de tradisjonelle fiskeplassene ved utplassering av oppdrettsmerder?

Overlater ansvaret: Fiskeriminister Per Sandberg stoler på at lokaldemokratiet passer på fiskernes interesser. 

Det spørsmålet stilte stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriminister Per Sandberg på bakgrunn av saker omtalt i Adresseavisen.