- Ikke nok at kongen har bedt samene om unnskyldning

- Jeg kan ikke fortelle hva Norge skal gjøre, men i Canada har sannhets- og forsoningskommisjonen vært svært viktig ikke bare for urfolk, men alle canadiere.

Vil ha statlig gransking: President Vibeke Larsen og Sametinget ønsker en sannhets- og forsoningskommisjon lik den de har hatt i Canada. Til høyre Canadas ambassadør i Norge Artur Wilczynsk. 

Canadas ambassadør i Norge, Artur Wilczynski, deltok fredag på konferansen til Samerådet der samer fra Russland, Finland, Sverige og Norge deltok. I hilsningstalen redegjorde han for utbyttet Canada har hatt av sannhets- og forsoningskommisjonen som gjennom flere år har dokumentert overgrep mot landets urbefolkning. Og som kommisjonens leder betegnet som et kulturelt folkemord.