- Hele campus kan få plass på Gløshaugen

Arkitekturprofessor Kerstin Höger vil rive og bygge nytt og høyere på Gløshaugen. I tillegg ønsker hun universitetsbygninger langs Elgeseter gate og rundt Samfundet.

God plass: Platået på Gløshaugen har plass til flere bygg og høyere bygg, mener arkitekturprofessor Kerstin Höger. Blant annet mener hun at bygningene til venstre mot parken med fordel kan oppgraderes og bygges høyere. 

Gløshaugen har mye plass og mange bygninger som kan rives eller bygges høyere, slik Kerstin Höger ser det. Hun er professor og urban planlegger ved NTNUs fakultet for arkitektur og planlegging.