Utsetter tilståelse etter FBI-hacking

Forsvarer til en av minst sju nordmenn som har blitt pågrepet etter at de ble hacket av FBI, utsetter klientens sak og krever svar fra politiet om etterforskningsmetodene.

VIL HA SVAR: Advokat Jørn Mejdell Jakobsen er forsvarer fra en av nordmennene som ble hacket av FBI.   Foto: SCANPIX

- Jeg har bedt om å få klarhet i det lovmessige grunnlaget etter norsk rett til å innhente opplysningene om min klients databruk. Slik jeg oppfatter situasjonen, kan saken være basert på ulovlig innhentede beviser etter norsk rett, og i så fall er det grunn til å reise spørsmål om saken i det hele skal retteføres, sier advokat Jørn Mejdell Jakobsen.