Utenforskapet:

- Hvitost har vært luksusmat hjemme hos oss

Fire av ti norske barn med enslig forsørger vokser opp i husholdninger med inntekt under EUs fattigdomsgrense.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) lyver ikke. Enslige forsørgere er gruppen som ble glemt en gang på 1990-tallet. Barnetrygden har stått stille siden 1996.