To kjønn er en utdatert inndeling

Hvorfor er det så viktig for samfunnet å dele befolkningen inn i to kjønn? Det var et av spørsmålene som ble tatt opp under en konferanse om seksualitet ved St. Olavs.

Ingun Wik fra Helsestasjonen for kjønn og seksualitet mener at modellen som deler mennesker inn i gutter og jenter er utdatert, og etterlyser flere valgmuligheter. 

- Juridisk sett forholder vi oss i dag til to kjønn – mann og kvinne. Men hva trenger vi egentlig denne inndelingen til når menn og kvinner i dag har like juridiske rettigheter?