Sammenslåing av Klæbu og Trondheim:

Turstier og it-omlegging sprenger budsjettet

Dataomlegging blir trolig den største utgiftsposten når Klæbu og Trondheim skal slå seg sammen. Cirka 20 ulike datasystem skal samordnes.

To ordførere og snart én kommune: Rita Ottervik, Trondheim og Kirsti Tømmervold, Klæbu sitter i enden av bordet med rådmennene og resten av fellesnemnda rundt bordet.  

Kommunene har datasystem for økonomi, skole, barnehage og kartdata for å nevne noe. Alt dette skal slås sammen og det kommer til å koste. Totalt er budsjettet for prosjekt sammenslåing mellom Klæbu og Trondheim på 35 millioner kroner i statstilskudd. Bare dataomleggingen kan komme til å koste mellom 10 og 20 millioner kroner i disse tre årene. Rådmennene i de to kommunene advarer politikerne mot å ta for lett på kostnadene til samkjøring av alle IT-systemene i de to kommunene.