Beboere på Ranheim vil heller ha trivsel enn tog

- Nei til dobbeltsporet jernbane tvers gjennom boområder og friluftsarealer på Ranheim.

Tenk miljø: Oddvar Norvald Longva (t.h) og Jan Boris Stene har startet underskriftskampanje på Facebook for å få lagt dobbeltsporet jernbane i tunnel.  

Legg sporet i tunnel så tidlig som mulig, og i alle fall fra papirfabrikken og frem til Hommelvik, krever Facebook-gruppen «Tog eller trivsel på Ranheim?».