Krever nøktern standard i superbussutbyggingen

Trondheimspolitikerne reagerer på økningen av kostnadene i superbussprosjektet. – Vi kommer til å ha et svært kritisk blikk på pengebruken i byggeprosjektene, sier ordfører Rita Ottervik.

Byggekostnadene for superbussprosjektet blir langt dyrere enn tidligere kalkyler viser. Stasjoner og omstignings- og knutepunkt vil koste 500 millioner kroner mer enn det er satt av. 

Nye kalkyler viser at byggekostnadene for superbussprosjektet har økt med over en halv milliard kroner. Nå krever flere politikere en grundigere kostnadsgjennomgang av standarden.