Teekay blir største leietaker i Powerhouse

Offshorerederiet Teekay skal leie de fire øverste etasjene i det 40 meter høye miljøbygget Powerhouse på Brattørkaia.

Nye leietakere: Offshore-rederiet Teekay skal leie de fire øverste etasjene i Powerhouse Brattørkaia, til sammen 4800 kvadratmeter. Andre leietakere er Skanska og Sopra Steria. 

Fra før er det kjent at byggets hovedentreprenør Skanska og IT- og kommunikasjonsbedriften Sopra Steria skal bli leietakere når bygget står ferdig i mars 2019.