Flybussene får ikke stoppe på superbussholdeplassene

Flybusser og regionbusser får stoppnekt på superbussholdeplassene i sentrum av Trondheim fra august 2019. Årsak: Lange stopp for billettering og bagasjehåndtering vil forsinke superbussene.

Bagasjestopp. Flybusser med mange passasjerer med bagasje kan skape lange stans ved holdeplassene. Bildet viser et studentlag i innebandy fra BI Nydalen i Oslo ved holdeplassen i Søndre gate. 

Målsettingen om en gjennomsnittlig stopptid per stasjon på 15 sekunder for superbussene i Trondheim, gir utfordringer for operatørene som drifter flybussruter og regionruter i Sør-Trøndelag.