- Bruk bankoverskudd til vedlikehold av fylkesveier

Sp-leder i Trøndelag Tomas Iver Hallem utfordrer Sparebank1 SMN til å opprette et samferdselsfond, kalt «Trøndervei», med 500 millioner kroner hvert år i fire år.

Trøndervei: Tomas Iver Hallem, leder av Sp i Trøndelag, utfordrer Sparebank1 SMN til å bruke penger fra overskuddet til å opprette et fond som kan gå til vedlikehold av fylkesveier. 

Nye Trøndelag fylkeskommune kan bevilge et tilsvarende beløp.