Superbussmøte på Saupstad:

Mener det blir for få sitteplasser og for få avganger

Men beboere langs Saupstadringen støtter forslaget om å kun legge én bussholdeplass

Superbussmøte: Harald Storrønning, avdelingsdirektør for rutetilbud og infrastruktur i AtB, forteller beboere på Saupstad om hvordan de ser for seg at den nye busstraseen blir seende ut. 

Representanter fra AtB og Miljøpakken holdt mandag kveld et informasjonsmøte på Heimdal videregående skole hvor de fortalte beboere ved Saupstad om superbussplanene.