Landsmøtet i Høyre:

180 grader rundt om pappakvoten

I 2013 vedtok Høyre å fjerne pappakvoten i fødselspermisjonen. Nå har de snudd. Mari Holm Lønseth og Guro Angell Gimse er glad for snuoperasjonen.

Guro Angell Gimse, til venstre og Mari Holm Lønseth er begge fornøyde med at Høyre nå har snudd og likevel går inn for å beholde pappakvoten på 10 uker. Landsmøtet har endret det omstridte vedtaket de gikk inn for for fire år siden da de bestemte seg for å fjerne pappakvoten helt, og la familiene selv bestemme fordelingen mellom mor og far. 

GARDERMOEN: I 2013 vedtok Høyre, etter omfattende kamp, at pappakvoten skulle fjernes. Familiene skulle selv bestemme fordelingen, valgfriheten skulle rå. Foran årets stortingsvalg har partiet snudd 180 grader rundt.