- Brattøra bør bli et pilotprosjekt i byutvikling

- Bygg veldig høye førsteetasjer med plass til små bedrifter, verksteder, kunstnere og plasser boliger oppover i etasjene. En sammensatt bydel som syder av liv.

Utlys konkkuranse: Arkitekturprofessor Fredrik Lund ved NTNU foreslår å utlyse en arkitektkonkurranse når godsterminalen på Brattøra skal transformeres til bydel. Lund ønsker seg høye førsteetasjer som kan huse verksteder og kunstnere med boliger oppover. 

Arkitekturprofessor Fredrik Lund ved NTNU tenker høyt om hvordan Brattøra kan transformeres fra godsterminal til å bli en levende bydel på det mange kaller byens indrefilet.