Advarer mot nøttefrie skoler

En rekke skoler og barnehager har innført nøtteforbud av hensyn til allergiske barn. Nå kommer Helsedirektoratet med nye anbefalinger.

Nei-mat: Dette er mat som nøtteallergikere bør holde seg unna, og som også mange andre barn er blitt nektet å spise på barnehage og skole av hensyn til nøtteallergikere. Nå anbefaler Helsedirektoratet at det kun i unntakstilfeller innføres lokale restriksjoner på allergimat ved skoler og barnehager. 

- Når noen skoler eller barnehager har besluttet «forbud» mot nøtter eller andre matvarer, er det i den aller beste hensikt. Dette kan lett fremstå som en trygg og enkel løsning for skolen, men er ikke nødvendigvis den optimale løsningen.