Midlertidige stillinger på det medisinske fakultetet:

Flere forskere får fast jobb

Før hadde bare én av fire fast jobb. Nå har nesten halvparten av forskerne ved det medisinske fakultetet fått fast stilling.

Illustrasjonsfoto: I fjor var en av fire forskere ved det medisinske fakultetet uten fast jobb. Nå har mange fått fast ansettelse. 

Det medisinske fakultetet var en versting når det gjelder midlertidige forskerstillinger. For ett år siden hadde bare snaut 25 prosent av forskerne på fakultetet fast stilling. 75 prosent gikk på midlertidige kontrakter.