Én av fire får lengre avstand til holdeplassen når superbussen kommer i 2019

Nedlegging av holdeplasser og traseendringer, gjør at mange tusen bussbrukere får lengre avstand til stoppestedene, når de nye superbusstraseene blir tatt i bruk i august 2019.

Nedleggelse. Stoppestedet Hospitalskirka er en av 28 holdeplasser som er foreslått nedlagt fra augsut 2019. 

En beregning som Superbussprosjektet har gjennomført, viser at i gjennomsnitt får 27 prosent av beboerne langs de tre superbusslinjene økte gangavstander.