Beboere på Lade:

- Trærne tar all sol

- Trærne er flotte å se på, men de skygger for sola. Blader og greiner legger seg over taket og inn på verandaene.

Skygger for: Kommunale trær i Østmarkveien på Lade stenger for sola til beboerne i seniorboligene. Lise Gunn Eskeland sitter i styret i borettslaget og har lenge mast på Troindheim bydrift for å få trærne beskåret. 

Lise Gunn Eskeland i Østmarkveien 7 på Lade sitter i styret i borettslaget Ladesletta Hage.