- Nærpolitireformen er en fjernreform

I Trøndelag politidistrikt har 11 av de 49 kommunene klaget på Politidirektoratets beslutning om ny lokal organisering av politidistriktet.

Legges ned: Politidirektoratet støtter politimesterens innstilling om å legge ned lensmannskontoret på Frøya. Nærmeste lensmannskontor blir Hitra. Frøyværingene protesterer. 

Samtlige mister lensmannskontoret og hevder de ikke er blitt tatt med på råd. I stedet for nærpolitireform, velger flere å kalle reformen en fjernreform.