Sivert Thonstads vei på Heimdal:

750 meter superbusstrasé kan koste 50 millioner

Sivert Thonstads vei på Heimdal blir en av de aller dyreste superbusstrekningene i Trondheim utenfor sentrum. Sluttregningen kan bli nærmere 50 millioner kroner.

Bussgate. Ombyggingen av Sivert Thonstads vei på Heimdal til trase for superbuss vil koste flere titalls millioner kroner.  Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen

Årsaken til de store kostnadene, er at den 750 meter lange strekningen både er superbusstrasé og er en del av hovednettet for sykkel. I tillegg kommer vanskelige grunnforhold.