Superbussen med 22 byggeprosjekter i gatene i Trondheim i 2017

Bygging av infrastrukturen for de tre superbusstraseene fører til anleggsvirksomhet på minst 160 ulike steder i Trondheim. Anleggsstarten for de første byggeprosjektene skjer trolig i vår.

Superbussprosjekt. Tonstadkrysset er et av 22 byggeprosjekter i 2017. Holdeplassene i krysset skal bygges om til superbussholdeplass og omstigningspunkt.  Foto: Terje Svaan

Superbussprosjektet har laget en liste med 17 superbusstasjoner, ett strekningstiltak med utbedring av traseen og fire omstigningspunkter som har kommet så langt i prosjekteringen at «de er klare til bygging i løpet av kort tid».