Foreldre fraråder ny mobbelov:

- Det er for tette bånd mellom skolen og den instansen skolen klages inn for

- Elever som blir mobbet får dårligere rettssikkerhet med ny mobbelovgivning, sier Erik Torp i foreningen Mobbing i skolen.

Mobbelov i endring: I dag er det åpen høring i Stortinget om end ringer i mobbelovgivningen. Erik Torp i foreningen Mobbing i skolen har Barneombudet med seg i kritikken av Fylkesmannen som klageinnstans.  Foto: Leif Arne Holme

Regjeringen lanserte tidligere i år en rekke endringer i opplæringsloven. I det nye kapittelet om skolemiljø er det flere omstridte punkter.