Trondheim International School får drive videre:

- High five, principal!

Johanne (6) klasker håndflaten til rektor Agneta Amundsson. Trondheim International School får fortsette å drive skolen, etter et år på vent.

God stemning: Zongchi, Johanne og de andre elevene ved Trondheim International School heier og hoier når rektor kommer inn i kantina. - Because the school will not close, of course, sier Johanne og high fiver med Agneta Amundsson. 

Kantina er fylt av smilende barn, som kanskje ikke forstår vedtaket i Kunnskapsdepartementet.