Klæbu, Malvik og Melhus på landstoppen i pendling

Tre av Trondheims nabokommuner er på topp fem blant norske pendlerkommuner. Helt på topp ligger Klæbu.

Med skolesekk og instrument: Frida Bjørkøy går i første klasse på musikklinja på Heimdal og tar bussen mellom Klæbu og skolen. 

Klæbu sender 64,3 prosent av arbeidsstyrken sin ut av kommunen for å jobbe. Ingen andre norske kommuner har en så stor andel pendlere, viser en tabell fra Senter for økonomisk forskning ved NTNU. Tabellen blir lagt fram i forbindelse med en statusrapport, bestilt av kommunalministeren for å vise situasjonen i kommunene nå før mange kommuner blir slått sammen.