NTNU i spissen for mer miljøvennlige byer i Kina

Her skriver NTNU og det kinesiske akademiet for urban planlegging under på samarbeidsavtale. De skal sammen utvikle løsninger for mer miljøvennlige byer.

Signering og gaver: NTNU-rektor Gunnar Bovim har skrevet under og fått en rød pakke med ukjent innhold. Presidenten av det kinesiske akademiet for byplanlegging, Baoju Yang får to pakker, en glassbolle og en nødlader for mobil med NTNU-logo på. Til venstre står NTNUs prorektor for innovasjon, Toril Hernes. Helt til høyre, byplanlegger Jianxiao Liu. 

NTNU skal lede et EU-finansiert samarbeidsprosjekt mellom Kina og Europa. Målet er mer miljøvennlige byer, og det skal handle om transport, vann, bygg, energi, miljø og byplanlegging. Bedrifter, byer, forskningsinstitusjoner og myndigheter i Kina og i Europa skal delta i samarbeidet. Målet er lavutslippssamfunnet og byliv som er gode å leve i uten å forurense mye.