Søker sine egne jobber

194 nye mellomledere i skole og barnehage skal på plass. De begynner 1. august. Prosessen har skapt diskusjoner og uro på skolene.

Usikkerhet: - Vi er redd de økonomiske konsekvensene av omstillinga kan gå utover grunnbemanningen i barnehage og skole. Det er ikke satt av penger i budsjettet for å gjennomføre dette, sier Eirin Berg, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Trondheim. 

Trondheim ansetter nye avdelingsledere innenfor helse, skole, barnehage og andre områder i kommunen.