- Viktig for oss å markere at slik praksis ikke er akseptabel

Kontrollkomiteen behandlet granskningsrapporten om ukultur i forsikringsselskapet Svenska Kommun Försäkrings AB.

Diskuterte forsikringsselskap. Mandag behandlet kontrollkomiteen i Trondheim skandalerapporten rundt forsikringsselskapet SKF AB, som kommunen eier sammen med ni svenske kommuner. Fra v. Rolf Jarle Brøske (H), Sivert Bjørnstad (Frp) og Ellen Reitan (Ap). Bildet er tatt under et tidligere møte.   Foto: Richard Sagen

Saken er i svenske medier omtalt som «alkoholskandalen».