Disse kommunene blir slått sammen i Trøndelag

Kommunalminister Jan Tore Sanner legger onsdag fram sitt forslag til kommunesammenslåing. Men det kan bli omkamp om Fosen.

Kommunalministeren er trygg på hva stortingsflertallet mener når han legger fram proposisjonen om kommunereformen onsdag. Derfor innebærer ikke forslaget hans noen overraskelser for Trøndelag. De fleste kommunesammenslåingene er frivillige, men det blir tvangsvedtak helt nord i Nord-Trøndelag og på Fosen.