Retten til utdanning:

Livslang rett til videregående utdanning

- Vi fjerner det meningsløse gapet mellom ungdommers rett og voksnes rett til videregående utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. I dag risikerer 20-25-åringer som ikke har rett på utdanning å havne på Nav.

Trenger ikke vente: - Med nytt regelverk vil unge få ny rett til opplæring uten å måtte vente til de blir 25 år. Det blir, med andre ord lettere for dem som dropper ut å starte opp igjen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Onsdag vedtas en ny lov som skal sikre unge voksne retten til å bli ferdig med en videregående utdanning.