Kjemper om kvinners underliv

Fastlegene i Trondheim mobiliserer nå kraftig mot forslaget om at jordmødre skal få et større ansvar for kvinnehelsen.

Vil ha kvinner: Fastlege Aage Bjertnæs har 1500 pasienter på sin liste, og over 40 prosent av dem er kvinner. Han mener kvinner får et bedre og mer helhetlig helsetilbud hos en allmennlege enn hos en jordmor. 

- Konsekvensen av dette er at kvinner vil få et dårligere helsetilbud, mener Aage Bjertnæs, fastlege ved Risvollan legesenter.