Samene vil stenge snøskuterløyper

Tydal åpnet snøskuterløyper for allmenn bruk rett før påske. Reindriftssamene mener det vil forstyrre reinen midt i kalvinga.

Med snøskuter og husrein: Unni Fjellheim i Riast-Hylling reinbeitedistrikt mener snøskuterløypene er til skade for reindrifta. Hun bruker skuter som framstmiddel og for å følge med reinen, men vil ikke ha fritidskjøring. 

- Tydal kommune åpner snøskuterløyper for fritidskjøring uten at samene er hørt, sier Unni Fjellheim i Gåebrien sijte, Riast-Hylling reinbeitedistrikt og fortsetter: