Kutt i Sjøheimevernet kan ramme sikkerheten rundt kampflybasen i Ørland

Heimevernet kan bli tvunget til å erstatte Sjøheimevernet med droner. Sentrale HV-folk er usikre på om det er godt nok.

Håper på helomvending: Både sjef for HV-12, oberst Håkon Warø (til h.), og tillitsvalgt for HV-soldatene, Kurt Rødsjø, håper politikerne gjør om vedtaket om å legge ned Sjøheimevernet.  Foto: Theodor Haugen

– Det er et helt klart ønske fra HV-12 å opprettholde Sjøheimevernet (SHV). Det er behov for ressurser sjøveien for å sikre viktige militære objekter i Midt-Norge, sier sjef for HV-12, oberst Håkon Warø.