Når kropp er blitt big business og porno er mainstream

Det er mange aktører som tjener penger på at vi ikke skal være fornøyde med oss selv. De skor seg på vår utilstrekkelighet, sier Kari Løvendahl Mogstad. Hun vil gi voksne råd om det kroppspresset barna våre står i.

I klemma: Kari Løvendal Mogstad utgir boka «Kroppsklemma» 2. mai. Den handler om kroppspress, kjønnsseggrering og gir råd til foreldre og andre voksne som engasjerer seg i barn. 

«Har man det godt inni seg blir man tryggere på seg selv.»