Forskning som smaker science-fiction

I et laboratorium på NTNU bygger Ola Huse Ramstad små nettverk av menneskelige hjerneceller som skal styre en robot.

Bunnen på den lille skålen er en elektronisk brikke som kommuniserer med hjernecellene. På bildet blir brikken koblet til en dockingstasjon som setter de humane hjernecellene i kontakt med datamaskinen - som videresender signalene trådløst til kyborgen som befinner seg på Gløshaugen. 

Det kan høres ut som noe doktor Frankenstein drev med i en mørk kjeller.