Fikk ikke forsvarlig helsehjelp før han tok sitt eget liv

Nå konkluderer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med at St. Olavs Hospital ikke ga pasient tilstrekkelig hjelp før han døde.

Fylkeslege i Sør-Trøndelag, Jan Vaage, skriver i rapporten at St. Olavs Hospital må gjennomføre tiltak som følge av hendelsen. 

Mannen hadde en vanskelig oppvekst, og hadde problemer med depresjon, angst og selvmordsproblematikk i flere år. Han ble henvist til Orkdal distriktspsykiatriske senter (DPS) for behandling, og fikk time til oppstart av behandlingen. Han møtte ikke til timene ved flere anledninger.