Må tilpasse seg et tøffere klima

I Trøndelag er det ventet at årstemperaturen mot slutten av århundret vil øke med rundt fire grader, årsnedbøren forventes å øke med om lag 20 prosent og havet vil stige med 70 cm.

Klimavtale: Trondheimsordfører Rita Ottervik (t.h.) og direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet underskrev onsdag en avtale om samarbeid i klimatilpasningsverket 1 front. 

For å tilpasse seg en slik fremtid setter Trondheim kommune i verk en rekke tiltak.